.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
16. Ulusal Turizm Kongresi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
16. Ulusal Turizm Kongresi

Hızlı Ulaşım
ONUR KURULU
Ünvanı, Adı Soyadı
Kurumu
Yalçın TOPÇU
Kültür ve Turizm Bakanı
Hamza ERKAL
Çanakkale Valisi
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

DANIŞMA KURULU*

Ünvanı, Adı Soyadı
Kurumu
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BATMANSakarya Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICIMersin Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇERİstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLUBalıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSANGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan İÇÖZYaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN (Dönem Başkanı)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFAErciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAKAnadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Salih KUŞLUVANİstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLUAdnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Alp TİMURDokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut VARİzmir Ekonomi Üniversitesi
*Alfabetik Olarak Soyada Göre Düzenlenmiştir.

BİLİM KURULU*

Ünvanı, Adı Soyadı
Kurumu
Prof. Dr. A. Akın AKSU
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan TÜRKSOYEge Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Alp TİMUR Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Atila YÜKSELAdnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahar TANER Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLUAdnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz DEMİR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Cevat TOSUN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURTBalıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY Washington State University
Prof. Dr. Doğan TUNCERBaşkent Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHANBaşkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan BALDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞCentral Florida University
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇERİstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hala HASSAN Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. İge PIRNARYaşar Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BİRDİR Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNENGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ALTINAY Oxford Brookes Universirty
Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIKSakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAKAnadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KOZAKDokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem TUNA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin HALİSSakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ Batman Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KOYUNCU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TEPECİCelal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer UYSAL Virginia Polytechnic University
Prof. Dr. Nazmi KOZAK Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLUBalıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer TETİK Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVENBatman Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BATMAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan BAHARMuğla Üniversitesi
Prof. Dr. Öcal USTA Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan YAĞCIBaşkent Üniversitesi
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜDokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Saime ORAL Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞANİstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Şeyhmus BALOĞLUNevada Las Vegas Universirt
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Teoman DUMANUluslararası Antalya Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk DURNA Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut VAR İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİOxford Brookes University
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Sevgin AKIŞ RONEY Boğaziçi Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Zeynep ASLANNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
*Alfabetik Ada Göre Düzenlenmiştir.

YÜRÜTME KURULU
Ünvanı, Adı Soyadı
Görevi
İletişim
Prof. Dr. Abdullah KELKİTBaşkan
akelkit@comu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN
Başkan Yardımcısı
okangs34@hotmail.com
Prof. Dr. Mustafa KOYUNCU
Üye
mkoyuncu34@gmail.com
Doç. Dr. Lütfi ATAY
Üyelutfiatay@yahoo.com
Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK
Üyeferahozkok@yahoo.com
Doç. Dr. Berna Burcu YILMAZ
Üye
bburcuyilmaz@yahoo.com
Doç. Dr. Mustafa BOZ
Üyem.b.istanbul@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Tülay GÜZEL
Üyetuguzel@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr. Haluk ERDEM
Üye
herdem@comu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Murat AKSU
Üyemurattulay2@hotmail.com
Öğr. Gör. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM
Üyehadjimehmet@gmail.com
Öğr. Gör. Hıdır BAŞAR
Üyehidirbasar@gmail.com
Öğr. Gör. Sinan GÖKDEMİR
Üyesinan.gokdemir@yahoo.com
Arş. Gör. Halil KORKMAZ
Üyehalilkorkmaz1983@hotmail.com
Arş. Gör. Serdar SÜNNETÇİOĞLU
Üyeserdarsunnetcioglu@hotmail.com
Arş. Gör. Bekir EŞİTTİ
Üyebekiresitti@comu.edu.tr
Arş. Gör. Buket BULUK
Üyebulukbuket@comu.edu.tr

SEKRETERYA
Ünvanı, Adı Soyadı
İletişim
Öğr. Gör. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM
0286 218 00 18-5083
Arş. Gör. Halil KORKMAZ
0286 218 00 18-5078
Arş. Gör. Serdar SÜNNETÇİOĞLU
0286 218 00 18-5052
Arş. Gör. Bekir EŞİTTİ
0286 218 00 18-5077
Arş. Gör. Buket BULUK
0286 218 00 18-5148


yukari